به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجندبا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی دیدار کردند.شهردار بیرجند گفت: باغ موزه دفاع مقدس یادآور سالهای اقتدار، جانفشانی ها و ایثارگری های مردان بزرگ ملت ایران است.شهردار بیرجند گفت: میزان در حوزه آتش نشانی توانمندی است و هرکس توان بیشتری دارد، فکر، جسارت، دغدغه و دلسوزی برای شهروندان دارد در اولویت می باشد و قطعا شهر نیز به این افراد نیاز دارد.دومین جلسه شهر دوستدار کودک با حضور اعضا  و نماینده باشگاه خلاقیت در محل سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار گردید.شهردار بیرجند گفت: برنامه های متنوعی جهت احیای حیات شبانه شهر برای روزه داران توسط شهرداری بیرجند اجرا گردیده است.