دکتر عباسعلی مدیح

شهردار بیرجند

سايتهاي مرتبط با عكس

 

صفحه اصلی

اوقات شرعی

اذان صبح  
طلوع خورشید  
اذان ظهر  
غروب خورشید  
اذان مغرب  

روز :  
ماه:  
شهر :

لیست مجریان ذیصلاح

لیست سازندگان مسکن و ساختمان به استناد نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره6581 مورخ17/10/91

 

نظر سنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید شهرداری چیست ؟
 

حدیث شهروندی

امام علی (ع) :سخاوتمند باش ، ولی ولخرج مباش

تبلیغات

 

تصویر اتفاقی

آمار بازديد از سايت

هواشناسي

بیرجند
21°C
بیرجند 21°C | زاهدان 18°C | سمنان 20°C
 
نام کاربری رمز ورود ورود برای همیشه دریافت رمز عبور عضویت در سایت
 
 
مراكز بيمه نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
17 شهریور 1387 ساعت 15:52

 

عنوان اطلاعات مورد نیاز:

« تلفنهای مراکز بیمه ای »

نام مرکز

آدرس مرکز

نام ونام خانوادگی مدیر

تلفن مستقیم

تلفنخانه

فاکس

اداره کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

بلوارسجاد، سجاد8

بهرام تاجریزی

4422111

15-4423511

4423889

سازمان تأمین اجتماعی

شعبه بیرجند

خیابان پاسداران جنب بنیاد مسکن

سیدمحسن حیدریان

4436080

24-4431021

4431025

سازمان تأمین اجتماعی

شعبه قاین

بلوار بسیج

غلامرضا میامی

5226581

13-5226811

5226815

سازمان تأمین اجتماعی

شعبه فردوس

خیابان امام رضا(ع) جنب شرکت نفت

رضا مجد میرزائی

2223701

5-2227901

2223711

سازمان تأمین اجتماعی

شعبه نهبندان

بلوار دانشگاه

کامروز نخعی

6224471

33-6223532

6222551

 

تاریخ بروز رسانی ( 06 ارديبهشت 1388 ساعت 09:22 )
 
 
 
25 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 8 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM mos_session WHERE ( ( time < '1397663097' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1397663097' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT COUNT(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
6 UPDATE mos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
7 SELECT COUNT(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
9 SELECT COUNT(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent = 'com' AND type = 2
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'com' AND type = 2
11 SELECT * FROM mos_menu WHERE id = 8
12 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 7 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-04-16 20:29' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-04-16 20:29' ) AND a.access <= 0
13 UPDATE mos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '7'
14 SELECT folder, element, published, params FROM mos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
15 SELECT a.* FROM mos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
16 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m INNER JOIN mos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 8 ) ORDER BY ordering
17 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering
18 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN mos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-04-16 20:29' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-04-16 20:29' ) AND a.catid = 3 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering
19 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
20 SELECT cc.*, a.catid, COUNT(a.id) AS numlinks FROM mos_categories AS cc LEFT JOIN mos_weblinks AS a ON a.catid = cc.id WHERE a.published = 1 AND section = 'com_weblinks' AND cc.published = 1 AND cc.access <= 0 GROUP BY cc.id ORDER BY cc.ordering LIMIT 7
21 SELECT p.id, p.title FROM mos_polls AS p INNER JOIN mos_poll_menu AS pm ON pm.pollid = p.id WHERE ( pm.menuid = 8 OR pm.menuid = 0 ) AND p.published = 1
22 SELECT id FROM mos_menu WHERE type = 'components' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_poll'
23 SELECT id, text FROM mos_poll_data WHERE pollid = 1 AND text != '' ORDER BY id
24 SELECT id FROM mos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
25 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering